Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Για να γνωρίζεις όσα πρόκειται να γίνουνΕίπε ο Τσι Κογκ: «Φτωχός αλλά όχι κόλακας, πλούσιος αλλά όχι αλαζόνας».

Είπε ο Διδάσκαλος: Καλός· όχι όμως όπως: «Φτωχός και χαρούμενος, πλούσιος κι αφοσιωμένος στις Τελετές».

Είπε ο Τσι Κογκ: Όπως λένε και τα Ποιήματα: «Με κόψιμο και τρίψιμο με χάραγμα και γυάλισμα». Αυτό δεν θέλετε να πείτε;

Είπε ο Διδάσκαλος: Τσι, μπορώ πλέον να μιλώ μαζί σου για τα Ποιήματα. Αν σου αποκαλύψω όσα έχουν γίνει, γνωρίζεις όσα πρόκειται να γίνουν.

Τα Ανάλεκτα του Κομφούκιου

[ΙΝΔΙΚΤΟΣ 2001, Τόμος Α΄, Βιβλίο 1, σελ. 137]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου